Skip links

Czym są ETF-y i czy warto w nie inwestować?

etf co to jest

Taka metoda wyceny aktywów funduszu ETF nazywa się NAV (Net Asset Value) i oznacza wycenianie jednostek funduszu na bazie obecnej wartości netto sumy jego aktywów. Nieco komplikuje sprawę fakt, że ten sam ETF można zwykle kupić na różnych giełdach i w różnych walutach, a inwestor często myśli, że posiada tę walutę, w której fundusz ETF jest notowany. Tym sposobem pierwsze jednostki ETF pojawiają się na rynku pierwotnym, gdzie uczestnik rynku wystawia na sprzedaż jednostki OPON ETF, pozwalając inwestorom na giełdzie dokonać ich zakupu na warunkach rynkowych. Kluczowi w obrocie jednostkami funduszy ETF są tak naprawdę nie ich emitenci (twórcy), a autoryzowani uczestnicy rynku. To oni wprowadzają fundusze ETF na rynek poprzez akceptację ich jednostek w zamian za określone instrumenty finansowe, które bezgotówkowo (na zasadzie barteru) przekazują sterującym funduszem ETF. Wykres drugi wygląda tak, a nie inaczej, bo fundusz ETF możesz kupić i sprzedać niemal natychmiast, korzystając z systemu obrotu giełdowego podobnego jak w przypadku akcji lub obligacji korporacyjnych.

etf co to jest

Niskie koszty

Jednostka kupiona przez inwestora pozwala na jego udział w całkowitych aktywach funduszu, daje więc prawo do jego części. Pozyskane środki finansowe zgromadzone przez fundusz ETF są następnie przez niego inwestowane. ETF (ang. Exchange-Traded Fund) to kategoria instrumentów finansowych, a konkretnie  funduszy inwestycyjnych, które funkcjonują w taki sposób, że wiernie odwzorowują dany indeks.

etf co to jest

Ważą się losy kolejnego prezesa państwowej spółki za czasów PiS

Co ważne, tym ostatnim mogą być nie tylko akcje z danej giełdy, ale też obligacje, surowce czy inne aktywa inwestycyjne. Pora przyjrzeć się nieco bliżej charakterystyce samego inwestowania w ETF-y. Zacznijmy od przypomnienia, że tego typu fundusze pozwalają osiągać praktycznie takie same stopy zwrotu jak aktywa, których zachowanie naśladują. Te ostatnie mogą być różne, więc siłą rzeczy poszczególne ETF-y różnią się pod względem potencjału zysku, ryzyka inwestycyjnego czy optymalnego czasu trwania inwestycji.

  1. ETF’y najczęściej mają charakter pasywny, co oznacza, że ich twórcy nie są zainteresowani ściganiem się z szerokim rynkiem, aby go pokonać.
  2. Te ETFy inwestują w różne rodzaje obligacji, takie jak obligacje rządowe, korporacyjne czy międzynarodowe.
  3. Od wielu lat związany z literaturą oraz branżą wydawniczą.

To będzie najgorętszy transfer lata? Legenda rynku może wrócić na GPW

Idąc dalej, jeśli WIG 20 zanotuje roczny wzrost o 20%, wartość certyfikatu inwestycyjnego ETF w tym samym czasie również powinna zyskać na wartości ok. 20%. Proporcje powinny być również zachowane w przypadku spadków. Skrót ETF pochodzi z języka angielskiego i oznacza Exchange Traded Fund. Na naszym rynku nazwą używaną jest fundusz indeksowy ETF.

Jeśli rynek, który dany ETF śledzi, doświadcza znaczącego spadku, inwestorzy również poniosą straty. Nie ma mechanizmu ochrony przed spadkiem całego rynku. ETFy dają dostęp do różnych rynków i sektorów na całym świecie, umożliwiając inwestorom globalną dywersyfikację.

etf co to jest

Co ciekawe, istnieją także ETF’y, które pozwolą grać na spadki poszczególnych indeksów. To rozwiązanie może być szczególnie pomocne, gdy rynki wejdą w fazę bessy. Fundusze, dzięki którym możemy shortować szeroki rynek, nazywane są ETF’ami odwróconymi. Gdy klikniemy na nazwę wybranego funduszu ETF, pojawi się ramka z możliwością jego zakupu. Przed transakcją możemy kliknąć na ikonkę zaznaczoną czerwoną strzałką. Pojawi się wtedy skrócona informacja na temat danego ETF’u.

Inwestując w ETF, otrzymujesz ekspozycję na wiele różnych aktywów, takich jak akcje, obligacje, surowce czy nieruchomości. To pozwala na zdywersyfikowanie portfela, co może zminimalizować ryzyko. Te fundusze inwestują w akcje spółek z sektora nieruchomości, takich jak spółki REIT. Mogą one oferować https://www.forexpamm.info/ potencjalny dochód z wynajmu oraz ekspozycję na rynek nieruchomości. Z drugiej strony, zaletą syntetycznie replikujących ETF jest to, że w niektórych przypadkach udaje im się skuteczniej i dokładniej odwzorować indeks. Zwłaszcza w przypadku indeksów na niepłynnych lub bardzo dużych rynkach.

Wybierając ETFy, rozważ otwarcie konta u robodoradcy lub brokera online. Aby osiągnąć swoje cele inwestycyjne, należy dokładnie rozważyć wszystkie czynniki przed zainwestowaniem w jakiekolwiek aktywo finansowe. https://www.forexgenerator.net/ W przeciwieństwie do aktywnych ETF-ów, które zatrudniają profesjonalnych zarządzających, którzy budują portfele i śledzą rynki w celu pobicia benchmarku, pasywne mają znacznie niższe koszty operacyjne.

ETF-y jak każdy fundusz inwestycyjny tracą i zyskują. Więc potencjalny zysk zależy tak naprawdę od tego, jak długa będzie to inwestycja i w który dokładnie fundusz zainwestujemy. Żeby jednak trochę nakreślić to, ile można zarobić na ETF-ach powiemy, o ile urosły te notowane na polskiej giełdzie od początku swego istnienia, czyli na przestrzeni 10 i 9 lat.

W ten sposób inkasuje on natychmiastowe 5,26% zysku, korzystając z paniki inwestorów indywidualnych i ich przesadzonej reakcji. Fundusz ETF naśladuje zmiany wartości indeksu giełdowego zwykle dzięki temu, że zarządzający nabywają w odpowiednich proporcjach wchodzące w jego skład papiery wartościowe. Ich rola polega w tym wypadku na pilnowaniu procentowego udziału poszczególnych spółek, a także ewentualnym dokonywaniu transakcji, które pozwolą na jego utrzymanie. Jeśli zarządzający kupują wszystkie walory wchodzące w skład indeksu, to w tej sytuacji mówimy o tzw. Najłatwiej ETF porównać do tradycyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego. Jeśli WIG20 sięga poziomu 1500 pkt., ETF uzyska wartość 150 zł.

W konsekwencji inwestorzy mogą liczyć na znacznie niższe opłaty. ETF, czyli Exchange Traded Fund można traktować jako koszyk papierów wartościowych. Taki fundusz inwestuje w indeks, obligacje lub zbiór produktów. Wartość ETF z zasady więc podąża za cenami produktów bazowych. Jeśli przykładowo dany ETF bazuje na europejskich spółkach energetycznych, to jego wartość będzie rosła wraz ze wzrostem wartości tych spółek.

Średnie opłaty 5 najbardziej popularnych otwartych funduszy inwestycyjnych (akcji) w Polsce. Czym jest indeks, wyjaśniamy na stronie Inwestowanie pasywne. Fundusz indeksowy naśladuje indeksy, czyli pozwala inwestować w te same papiery wartościowe, z których złożony został dany indeks, w tych samych proporcjach. W ten sposób wartość ETF jest bardzo zbliżona https://www.forexformula.net/ do wartości koszyka akcji wchodzących w skład naśladowanego przez ETF indeksu. To jest już zdecydowanie wyższa szkoła jazdy – dlatego w praktyce udaje się tylko nielicznym. Jeśli jakieś 90% funduszy dostaje baty od rynku, to wybierając fundusz mamy 90% szans na to, że wybierzemy gorszy od indeksu (oczywiście nie da się tego sprawdzić ex ante).

Wiele domów maklerskich proponuje zaledwie jedynie instrumentów tego typu, co w porównaniu do liczby dostępnych akcji czy kontraktów CFD stanowi niewielką część ich oferty. O wiele lepiej kształtuje się to u brokerów, którzy dają dostęp do funduszy notowanych na giełdach zagranicznych. Fundusze ETF mogą też korzystać z replikacji syntetycznej, która nie przewiduje nabywania żadnych walorów. Dlaczego ETF’y wygrywają z funduszami aktywnie zarządzanymi? Ponieważ fundusze aktywne pobierają wysokie opłaty, przez które trudno ścigać się z benchmarkiem.

Home
Account
Cart
Search